Ēkas vēsture


1901

Dzīvojamā ēka celta 1901. gadā kā īres nams, tās autors - arhitekts tehniķis V. Hofmanis. Ielas fasāžu arhitektoniskā kompozīcija veidota vienotā neorenesanses stilistikā, ar nedaudz akcentētiem stūra rizalītiem.

1920-1930

Tajos gados mājas cokola stāvā ierīkoja dažādas mazas ražotnes un pakalpojumu telpas, kas bieži mainījās. Tāpēc coklostāvs vairākas reizes pārbūvēts un pielāgots mainīgajām vajadzībām.

1946-1992

No 1946. līdz 1992. gadiem Kuģu ielā 11/13 atradās Rīgas 1. Pedagoģiskā skola. Attiecīgi, ēku pielāgojot jaunajai funkcijai, tika izmainīta tās sākotnējā plānojuma struktūra, bet 1950-tajos gados nomainīti arī praktiski visi ēkas oriģinālie logi.

1990-2018

No 1990-tajiem gadiem līdz pat 2018. gadam ēkas sakarā tika vesti dažādi likumiski procesi, taču ēka aktīvi netika izmantota.2019

No 2019. gada ēka kļuvusi par Hoffmann Rezidenci un tajā aktīvi notiek pilnīgi rekonstrukcijas darbi un piektā - penthouse stāva - izbūve. No 2021. gada dažādu plānojumu 1-4 istabu dzīvokļi pieejami pārdošanā.Ēka atrodas UNESCO Pasaules kultūras mantojuma objekta „Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā un tai ir noteikts kultūrvēsturiskās vērtības līmenis - “kultūrvēsturiski vērtīga ēka”.